Yıl 2012, Cilt: 12 Sayı : 23 Sayfalar 135 - 155 2012-05-01
RELATIONSHIP between PRICE LEVEL and MONEY SUPPLY in AZERBAIJAN for the LOW INFLATION PERIOD
DÜŞÜK ENFLASYON DÖNEMİNDE AZERBAYCAN’DAFİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE PARA ARZI İLİŞKİSİ
Seymur AĞAYEV
18 261

Using monthly data for the period 1995 January – 2010 November this paper addresses detection of the relationship between price level and money supply in Azerbaijan for the post high inflation period. Findings of Granger causality tests indicate that there is short-run bidirectional causal relationship between price level and money supply indicator. Error correction model denotes that there is a long-run causal relationship from money supply to prices. These findings confirm the monetarist opinion that inflation is a monetary event. Furthermore, causal relationship from inflation to money stock growth supports structuralist opinion, that monetary expansion is a consequence of structural inflation, which is claimed to be valid mostly for developing countries. Additionally, bidirectional causal relationship between inflation and money supply growth indicates that monetary authority implements monetary policy in an accommodating pattern with inflation and inflation in Azerbaijan has cost push or structural characteristics
Bu çalışmada, Ocak 1995 – Kasım 2010 dönemine ait aylık veri seti kullanılarak Azerbaycan ekonomisinde yüksek enflasyon sonrası dönem için fiyatlar genel düzeyi ve para arzı arasındaki ilişki incelenmiştir. Nedensellik analizi sonuçlarına göre Azerbaycan fiyatlar genel düzeyi ve para arzı arasında çift yönlü Granger nedensellik ilişkisi vardır. Uzun döneme ilişkin olarak ise para arzı değişmelerinden enflasyona doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Uzun döneme ilişkin bulgular enflasyonun parasal bir olay olduğu şeklindeki parasalcı görüşü desteklemektedir. Bunun yanı sıra, fiyat düzeyi değişmelerinden para arzı değişmelerine doğru nedensellik ilişkisinin varlığı genellikle gelişmekte olan ülkeler için savunulan yapısalcı görüşü kısmi olarak doğrulamaktadır. Nedensellik ilişkisinin çift yönlü oluşu Azerbaycan’da para politikasının enflasyonla uyumlaştırıcı bir şekilde yürütüldüğünü ve yaşanan enflasyonun maliyet enflasyonu olduğunu veya yapısal özellikler taşıdığını ortaya koymaktadır

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2012
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2012


Makalenin Yazarları
Seymur AĞAYEV