Cilt: 1 Sayı : 1
d
Is the Renal Venous Blood Diluted (in Terms of Hemoglobin Concentration) After Renal Circulation?
Renal Sirkülasyondan Sonra Renal Venöz Kan (Hemoglobin Konsantrasyonu Bakımından) Dilüe Olur mu?
CY Shen,JA Li,YS Feng,Z Tang,XS Dai,RD Zhang,ZW Yang

1.4K 129

Bu çalışma, daha önce köpek ve tavşanlarda ventral laparatomi yoluyla kan örneklemesi ile gösterilen hemoglobin yoğunluğunda renal arteriyovenöz azalmanın (örneğin renal venöz kanda renal arteriyel kandan daha düşük yoğunluk) ancak bu durumun böbrekte kan plazmasının dışarı çıkması sonucu meydana gelen sidikten dolayı oluştuğu beklenilmemeli, değişik örnekleme yöntemleriyle geri döndürülüp döndürülemeyeceğini belirlemeyi amaçlamıştır. Kan, karın boşluğunu açmadan dorsal retroperitoneal ensziyon yoluyla önce renal venadan daha sonra renal arterden elde edildi ve otomatik hematoloji analizatörü ile eritrositle ilişkili parameterler ölçüldü. Alyuvar hücre sayısı, hemoglobin yoğunluğu ve hematokrit değerlerindeki renal arteriyovenöz azalma önemli derecede ve sürekli olarak venöz kandan %13-26 oranında daha yüksek bulundu. Sonuç olarak, daha önce bildirilen eritrosit ile ilgili parametrelerde gözlenen ve değişimle sonuçlanan renal arteriyovenöz azalmalar işlemsel “artifakt” olabilir ki renal kan akımı, glomerular filtrasyon veya tubuler absorbisyonun uygulanan işlemler sırasında göz önünde bulundurulması gerekmektedir
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Santos-Martinez J, Reinecke RM (1966) Renal arteriovenous reduction in hemoglobin concentration in the anesthetized dog. Proc Soc Exp Biol Med, 121:1049-1052.