Yıl 2017, Cilt: 34 Sayı : 1 Sayfalar 1 - 7 2017-01-02
Comparison of panoramic radiography and cone-beam computed tomography for qualitative and quantitative measurements regarding localization of permanent impacted maxillary canines
Gömülü daimi maksiller kanin dişlerin lokalizasyonunun belirlenmesi için panoramik radyografi ve konik-ışınlı bilgisayarli tomografi görüntülerinde yapılan nitel ve nicel ölçümlerin karşılaştırılması
Çiğdem Sarıkır,Meryem Toraman Alkurt,Şerife Değerli,Bülent Altunkaynak,İlkay Peker
11 261

Anahtar Kelimeler

Mason C, Papadakou P, Roberts GJ. The radiographic localization of impacted maxillary canines: a comparison of methods. Eur J Orthod 2001;23:25–34.
Birincil Dil
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayımlanma Tarihi 2 Ocak 2017
Bölüm Özgün Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2 Ocak 2017


Makalenin Yazarları
Çiğdem Sarıkır
Meryem Toraman Alkurt
Şerife Değerli
Bülent Altunkaynak
İlkay Peker