Yıl 2018, Cilt: 10 Sayı : 23 Sayfalar 75 - 89 2018-03-31
BANKALARIN GRUP BAZLI KARLILIKLARININ GRİ TAHMİN YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATION OF GROUP BASED BANK PROFITS BY THE GREY ESTIMATION METHOD
Vesile ÖMÜRBEK,Esra AKSOY,Özen AKÇAKANAT
11 261

Öz Son zamanlarda bankacılık sektörü günden güne kendisini yenileyerek, yenilik ve değişimlere açık bir şekilde adapte olarak faaliyet göstermektedir. Bankacılık sektörü dış ülkelerin ekonomisinde olduğu gibi ülkemiz ekonomisi için de önemli bir konumda yer almaktadır. Bununla birlikte bankaların temel amaçlarından biri karlılıklarını artırmaktır. Bu çalışmada fonksiyonlarına göre ele alınan “mevduat” ve “kalkınma ve yatırım” banka gruplarının 2013 - 2016 yılları arasındaki verileri baz alınarak 2020 yılına kadar ki karlılıkları temel GM (1,1) ile tahmin edilmiştir. Bankalar fonksiyonlarına göre grup bazında ele alınarak mevduat bankaları ve kalkınma ve yatırım bankaları olarak incelenmiştir. Çalışmada veri setleri karlılık rasyolarından oluşturulmuş olup, her bir rasyo ayrı ayrı ele alınarak her banka grubu için karlılık tahmini yapılmıştır

Anahtar Kelimeler

Banka Karlılığı, Gri Teori
Atasoy, H. (2007). Türk Bankacılık Sektöründe Gelir-Gider Analizi ve Karlılık Performansının Belirleyicileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık Ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü Ankara, Uzmanlık Yeterlilik Tezi.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Mart
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : Mart


Makalenin Yazarları
Vesile ÖMÜRBEK
Esra AKSOY
Özen AKÇAKANAT