Yıl 1989, Cilt: 6 Sayı : 2 Sayfalar 37 - 47 1989-07-01
The Study to Compare and Determine the Peak Temperature Raised in Curing Reaction of Different Materials Used in Temporaray Bridges and Crowns
Geçici Kron-Köprü ve Restorasyon Yapımında Kullanılabilen 7 Farklı Materyalin Sertleşme Sırasında Açığa Çıkardıkları En Yüksek Sıcaklık Derecelerinin Saptanması ve Karşılaştırılması
Erol DEMİREL,Celil DİNÇER,Pervin İMİRZALIOĞLU,İbrahim GÜNAL
31 261

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 1989
Bölüm Özgün Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 1989


Makalenin Yazarları
Erol DEMİREL
Celil DİNÇER
Pervin İMİRZALIOĞLU
İbrahim GÜNAL