Yıl 2019, Cilt: 6 Sayı : 1 Sayfalar 38 - 43 2019-04-01
Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografide Maksiller ve Mandibular Süpernümere Dişlerin Lokalizasyonları, Karakteristikleri ve Komplikasyonları
Dilek MENZİLETOĞLU,Emire Aybüke ERDUR,Funda BAŞTÜRK
15 261

Öz Amaç: Süpernümere dişler, normal diş sayısından fazla olan dişler olarak tanımlanmaktadır. Hem süt hemde daimi dentisyonda süpernümere dişlere rastlanılmaktadır. Etiyolojileri tam olarak bilinmemektedir. Genelde gömülüdür ve radyograflarda tesadüfen görülürler. Bu sunum, süpernümere dişlerin panoramik radyograf ve konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KBIT) kullanılarak lokalizasyonunu değerlendirmek ve tedavi yaklaşımlarını sunmaktadır. Gereç ve Yöntemler:Bu retrospektif çalışmada 6273 hastanın radyografik verileri Necmettin Erbakan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş Çene Cerrahisi ve Ortodonti bölümlerinde incelendi. Süpernümere diş sayısı, dişin anatomik lokalizasyonu, erüpsiyon durumu panoramik radyografta ve KBIT’ta incelendi. Bulgular:6273 hastanın 64’ünde (40 erkek,  24 kadın) 66 süpernümere diş teşhis edildi. Hastaların yaş aralığı 9-65 yıl ve yaş ortalaması 22.47 yıldı. 2 hastada  (mandibula premolar ve molar bölge) çift taraflı süpernümere diş vardı. 43 süpernümere diş gömülüydü. Bu dişlerin 33’ü konik formda, 10’u da odontoma şeklinde ve 23’ü ise diş şeklindeydi. Süpernümere dişlerin hepsi çekildi. 44 süpernümere diş ortodontik tedavi için çekildi.  2 hastada maksilla premolar bölgede görülen süpernümere diş ile birlikte görülen kist enükle edildi, patolojik teşhis ile dentigeröz kist tanısı konuldu. 14 süpernümere diş profilaktik olarak çekildi.  6 hastada anterior bölgede dolgu ve protez yaptıracağı için dişleri çekildi.Sonuçlar:Süpernümere dişlerin büyük çoğunluğu gömülü olduğundan rutin klinik muayeneler sırasında teşhis edilememekte ancak komplikasyona neden olduklarında veya radyografik incelemeler sırasında saptanabilmektedir. KBIT, süpernümere dişlerin şekli ve lokalizasyonu ile ilgili 3 boyutlu görüntü sağlamaktadır.  Ortodontik tedavi görecek hastalarda süpernümere dişler daimi dişlerin hareketine engel olmaktadır. Erken tanı ve tedavi ilişkili komplikasyonların önlenmesi açısından önemlidir.Anahtar Kelimeler:Süpernümere dişler, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi, ortodontik tedavi

Anahtar Kelimeler

Süpernümere dişler, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi
1- Celikoglu M, Kamak H, Oktay H. Prevalence andcharacteristics of supernumerary teeth in a non-syndromeTurkish population: associated pathologies and proposedtreatment. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2010; 15: 575–8.
Birincil Dil tr
Konular Diş Hekimliği
Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2019
Bölüm Araştırma
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2019


Makalenin Yazarları
Dilek MENZİLETOĞLU
Emire Aybüke ERDUR
Funda BAŞTÜRK