Cilt: 5 Sayı : 1
Sınıf II Aktivatör İle Tedavi Edilmiş Bireylerde Havayolu Değişikliklerinin İncelenmesi
Gülşilay SAYAR,Delal Dara KILINÇ

1.4K 129

Öz Amaç: Bu çalışmanın amacı fonksiyonel ortopedik tedavi gören bireylerde Andresen aktivatörünün  havayolu üzerine etkisini kontrol grubu ile karşılaştırmalı olarak değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler:Çalışmaya büyümesi devam eden  iskeletsel Sınıf II maloklüzyona sahip aktivatör ile tedavi edilen 19 birey tedavi grubu, sabit fonksiyonel ortopedik tedavi öncesi ortodontik tedavisi yapılacak ve gözlenmekte olan 19 adet iskeletsel Sınıf II birey kontrol grubu olarak katılmıştır. Bu hastalardan elde edilen lateral sefalometrik filmler üzerinde ölçümler gerçekleştirilmiştir. Normal dağılım gösteren verilerin karşılaştırılmasında bağımsız örnek t testi ile eşli örnek t testi kullanıldı. Normal dağılım göstermeyen verilerin karşılaştırılmasında ise Mann Whitney U testi kullanıdı.  Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak alındı. Sonuçlar:Aktivatör kullanımı ile üst ve alt havayolunda tedavi öncesi ile tedavi sonrası arasında anlamlı artış bulunmasına rağmen, kontrol grubu ile aralarında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Anahtar Kelimeler:Aktivatör, Sınıf II maloklüzyon, Ortodonti, Havayolu
Anahtar Kelimeler: Aktivatör, Sınıf II maloklüzyon, Ortodonti, Havayolu

Kaynakça

Bishara SE, Ziaja RR, 1989. Fuctional appliances: A review. Am J Orthod Dentofac Orthop, 95, 250-258.
Gülşilay SAYAR,Delal Dara KILINÇ
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.