Yıl 2017, Cilt: 26 Sayı : 2 Sayfalar 165 - 168 2017-07-01
Tritrichomonas Foetus Infeciıon and Risk Factors in Cats
KEDİLERDE TRITRICHOMONAS FOETUS ENFEKSİYONU VE RİSK FAKTÖRLERİ
Didem PEKMEZCİ,Gökmen Zafer PEKMEZCİ
10 261

Cat trichomonosis is a protozoan disease caused by Tritrichomonas foetus. It has recently been described as a new pathogen that begins to play a role in cat diseases and has been shown to cause chronic thick bowel diarrhea by colonizing ileum, cecum and colon. Tritrichomonas fetus has been reported and identified as pandemic in North America, Europe, Asia and Australia. The majority of infected cats constitutes shelter and cat breeding establishments where cat density is high. Factors such as age, cat breeds, history of diarrhea, care and nutrition, and the presence of a different domestic animal at home are taken into consideration in predicting risk factors in cat trichomonosis. With this review, it is aimed to present current researches on cat trichomonosis and risk factors.
Kedi trikomonozisi Tritrichomonas foetus’un neden olduğu protozoer bir hastalıktır. Yakın zamanda kedi hastalıklarında rol olmaya başlayan yeni bir patojen olarak tanımlanmış ve kedilerde ileum, sekum ve kolonda kolonileşerek kronik kalın bağırsak ishallerine neden olduğu ortaya konulmuştur. Tritrichomonas foetus Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Avustralya’da tespit edilmiş ve pandemik olarak tanımlanmıştır. Enfekte kedilerin çoğunluğunu kedi yoğunluğunun fazla olduğu barınak ve kedi yetiştiriciliği yapan işletmeler oluşturmaktadır. Kedi trikomonozisinde yaş, ırk, ishal geçmişi, bakım ve beslenme koşulları ile evde farklı bir evcil hayvanın varlığı gibi faktörler risk belirlenmesinde dikkate alınmaktadır. Bu derleme ile kedi trikomonozisi hakkında güncel araştırmalar ile risk faktörlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır

Anahtar Kelimeler

1. Rae DO, Chenoweth PJ, Genho PC, et al. Prevalence of Tritrichomonas fetus in a bull population and effect on production in a large cow-calf enterprise. J Am Vet Med 1999; 214: 1051-1055.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2017
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2017


Makalenin Yazarları
Didem PEKMEZCİ
Gökmen Zafer PEKMEZCİ