Yıl 2015, Cilt: 2 Sayı : 3 Sayfalar 0 - 0 2015-09-29
NECESSITY OF ACCOUNTING AND FINANCE COURSES IN TOURISM EDUCATION AT UNDERGRADUATE LEVEL
Ahmet KAYA,Filiz Angay KUTLUK,Nilufer TETİK
13 261

Öz entrThe people who will get bachelor’s degree in tourism should be equipped with necessary accounting and finance knowledge for analyzing and decision-making, besides the core knowledge. The purpose of this study is to analyze the necessity of accounting and finance courses in the curriculums of undergraduate schools related with tourism education and making suggestions. A survey is conducted to 2 different undergraduate tourism programs’ students about their opinions about the efficiency of accounting and finance courses they get in their education terms. According to the results, core courses about accounting and finance are in the curriculum, but the number of the courses related to decision making is still not sufficient, even it is better than before.  Students think that General Accounting, Cost Accounting, Managerial Accounting and Cost Control in Tourism Establishments should be taught mostly in Accounting-Finance courses group.Turizmle ilgili eğitim veren lisans düzeyindeki yüksekokul ve fakültelerden mezun olanların, turizmle ilgili temel bilgiler yanında, analiz ve karar vermede gerekli muhasebe ve finansman bilgileriyle donatılmış olarak yetiştirilmeleri gerekir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de turizmle ilgili eğitim veren lisans düzeyindeki yüksekokul ve fakültelerin ders programlarında yer alan muhasebe ve finansman derslerinin durumunu karşılaştırmalı bir şekilde inceleyerek önerilerde bulunmaktır. Ayrıca turizmle ilgili 2 ayrı lisans bölümündeki öğrencilere anket yapılarak, eğitimöğretim dönemlerinde aldıkları muhasebe ve finansman derslerinin yeterliliği konusundaki görüşleri analiz edilmiştir. Sonuçlara göre muhasebe-finansmanla ilgili temel derslerin programlarda yer aldığı, ancak eskiye göre daha iyi olsa da, karar almaya yönelik derslerin halen yeterli olmadığı görülmektedir. Öğrencilerin en çok okutulması gerektiğini düşündükleri muhasebe-finansman dersleri, sırasıyla Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi ve Turizm İşletmelerinde Maliyet Kontrolü dersleridir.1. GİRİŞ

Anahtar Kelimeler

Akoğlan Kozak ve M., Kozak, N. (2000), Türkiye’de Lise, Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Seyahat Acenteciliği
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 29 Eylül 2015
Bölüm Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Eylül 2015


Makalenin Yazarları
Ahmet KAYA
Filiz Angay KUTLUK
Nilufer TETİK