Cilt: 1 Sayı : 1
Nontraumatic Bilateral Hernia Uteri Inguinalis in an Anatolian Shepherd Dog- Report of a Case
Anadolu Çoban Köpeğinde Nontravmatik Bilateral Hernia Uteri Inguinalis: Olgu Sunumu
K Pamuk,O Yılmaz,ZK Sarıtaş,M Uçar,M Korkmaz

19 129

On iki yaşında olan bir multipar Anadolu Çoban köpeği, vulva kenarlarında bilateral şişkinlik ve kusma şikayeti ile üniversite hastanesine getirildi. Olgunun, son gebelikten 2 yıl sonra oluştuğu ve şişkinliğin son 3 ay içerisinde büyüdüğü bildirildi. Şişkinliğin dokunmaya duyarlı ve ağrılı olduğu gözlendi. Sol taraftaki şişkinliğin armut görünümünde, sert ve 13x10 cm boyutlarında, sağ taraftaki şişkinliğin ise oldukça sert ve 3x2 cm boyutlarında olduğu tespit edildi. Şişkinliğin, köpek sırtüstü yatırılıp üzerine basınç uygulandığında, abdominal boşluğa reddedilemediği ve inguinal kanalların palpe edilemediği saptandı. Bu bulgulara dayanarak cerrahi müdahale gerçekleştirildi. Sunulan olgu yazarlara göre bugüne kadar Anadolu Çoban köpeklerinde rastlanılan ilk bilateral hernia uteri inguinalis olgusudur
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Dean PW, Bojrab MJ, Constantinescu GM (1998) Inguinal hernia repair in the dog. 551-554. In: Current Techniques in Small Animal Surgery, 4 rd ed. (Bojrab MJ. Ed.), Philadelphia: Lea&Febiger
K Pamuk,O Yılmaz,ZK Sarıtaş,M Uçar,M Korkmaz