Yıl 2007, Cilt: 62 Sayı : 03 Sayfalar 257 - 268 2007-03-01
Türk Anayasa Mahkemesinin Yargısal Aktivizmi ve Siyasal Elitlerin Tepkisi
TÜRK ANAYASA MAHKEMESİNİN YARGISAL AKTİVİZMİ VE SİYASAL ELİTLERİN TEPKİSİ
Ergun ÖZBUDUN
12 261

Bu makale, tarihsel bir perspektifte, Türk Anayasa Mahkemesi’nin yargısal aktivizm alanında atmış olduğu adımları eleştirmekte ve bu tutuma ilişkin siyasal elitlerin verdiği tepkiyi örneklendirmektedir. Türkiye’de devlet elitleri ve siyasal elitler arasında süregelen çatışmayı göz önünde tutarak yargısal aktivizmi Türk modernleşmesinin bir sonucu olarak değerlendiren metin, yakın dönemdeki Cumhurbaşkanlığı seçimini de yine bu bakış açısıyla incelemektedir.

Anahtar Kelimeler

ARSLAN, Zühtü (2005), Anayasa Teorisi (Ankara: Seçkin Yayıncılık). ERDEN, Fazıl Hüsnü (2005), “Türkiye’de ‘İdeolojik Devlet’ Gölgesinde Yerli Bağımsızlığı Sorunu,” Demokrasi Platformu, Yıl 1, Sayı 2: 51-69.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2007
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2007


Makalenin Yazarları
Ergun ÖZBUDUN