Yıl 2017, Sayı : 76 Sayfalar 99 - 126 2017-10-01
Vergi Davalarında Adli Muhasebenin Rolü
Murat Özdemir,Murat YILDIRIM
22 261

Öz Adli muhasebe: Muhasebe bilgi ve becerileriyle harmanlanmış araştırma yöntem ve tekniklerini kapsayan muhasebe uzmanlığıdır. Adli muhasebe uzmanları vergi hukukundan dolayı mağdur olduğunu düşünen mükelleflere, vergi davalarında görevli hâkim ve avukatlara bilirkişilik, uzman tanıklık ve danışmanlık desteği adı altında yardımcı olabileceklerdir. Bu doğrultuda yapılan çalışmada vergi davaları ve adli muhasebe ilişkisi ortaya konulmaya çalışılmış daha sonra anket yoluyla SMMM, avukat ve hâkimlerin adli muhasebe uygulamalarına bakış açıları sorgulanmıştır. 426 anketten elde edilen veriler SPSS 21.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda meslek, hizmet yılı ve yaş değişkenleri açısından anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Adli Muhasebe, Uzman Tanık, Vergi Davaları, Muhasebe, Vergi
Akil, Cenk (2011). “Medeni Yargılama Hukukunda Mahkeme Tarafından Atanan Bilirkişi-Uzman Tanık Ayrımı,” Ankara Barosu Dergisi, 69 (2), ss. 172-18.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2017
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2017


Makalenin Yazarları
Murat Özdemir
Murat YILDIRIM