Yıl 2019, Sayı : 42 Sayfalar 173 - 180 2019-07-10
The World in a Book: Al-Nuwayri and the Islamic Encyclopedic Tradition
Muhammet Enes MİDİLLİ
22 261

Öz Kitap, yazarın Harvard Üniversitesi’nde 2012 yılında tamamladığı Encyclopaedism in the Mamluk Period: The Composition of Shihāb al-Dīn al-Nuwayrī’s (d. 1333) ‘Nihāyat al-Arab fī Funūn al-Adab’ başlıklı doktora tezinin geliştirilmiş halidir. Çalışma, Memlükler dönemi literatürü içerisinde en hacimli ve ihtiva ettiği konular bakımından en kapsamlı eserlerden biri kabul edilen Nihâyetü’l-ereb fî fünûni’l-edeb’in üretildiği kültürel ortama, kaynaklarına, konu tasnifine, inşâ ve telif usullerine dair dikkatli bir inceleme sunmaktadır. Eserin müellifi Şehâbeddin en-Nüveyrî’nin (ö. 733/1333) ulema, ilim kurumları, Memlük idarecileri, idarî teşkilatı ve bürokratik mansıpları arasında geçen çok yönlü hayatı da titizlikle bu incelemeye dahil edilmektedir.

Anahtar Kelimeler

islam ansiklopedisi, gelenek, en-Nüveyrî
Muhanna Elias, The World in a Book: Al-Nuwayri and the Islamic Encyclopedic Tradition, Princeton: Princeton University Press, 2018.
Birincil Dil tr
Konular Din Bilimi
Yayımlanma Tarihi 10 Temmuz 2019
Bölüm Kitâbiyât
Yazarlar Orcid : 0000-0003-0145-3987Yazar: Muhammet Enes MİDİLLİ Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 10 Temmuz 2019


Makalenin Yazarları
Muhammet Enes MİDİLLİ