Yıl 2004, Cilt: 1 Sayı : 17 Sayfalar 33 - 52 2004-12-01
Hizmet Kalitesi, Değer, Hasta Tatmini ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişki: Kayseri’de Poliklinik Hastalarına Yönelik Bir Araştırma
İnci VARİNLİ
22 261

Öz trenBu çalışmada, Kayseri’deki özel bir hastanenin poliklinik hizmetlerinden yararlanan 185 hastayla yapılan yüz yüze görüşme yoluyla elde edilen verilerle, hizmet kalitesi, algılanan değer, hasta tatmini ve davranışsal niyetler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Özellikle özel hastanelerin, hizmet kalitesi, algılanan değer, hasta tatmini ve davranışsal niyetler arasındaki bağlantıları bilmeleri gerekir. Çünkü, bu bilgiler, sağlık hizmeti sunan kuruluşların daha etkin stratejiler geliştirmesine yardımcı olur. Araştırmada, toplanan verilere faktör analizi ve regresyon analizi uygulanmıştır. Yapılan regresyon analizleri sonucunda yukarıda belirtilen faktörler arasında önemli ilişkiler olduğu bulunmuşturThis study examined relationships among factors of service quality, patient satisfaction, perceived value, and behavioral intentions by conducting personal interviews with 185 outpatients at a private hospital in Kayseri, Turkey. A thorough understanding of these relationships is especially important for private hospitals since this information can help them develop effective strategies in competing with other healthcare organizations in the market. First, data related to service quality were factor analyzed. Then, the resulting four factors of service quality were used in the subsequent regression analysis. Results indicated that there were significant relationships among factors of service quality, patient satisfaction, perceived value, and behavioral intentions

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2004
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2004


Makalenin Yazarları
İnci VARİNLİ