Cilt: 23 Sayı : 4
Erişkin periodontitisli dişlerin Periodontal membranındaki hücrelerin ışık ve elektron mikroskobu ile incelenmesi (I)-THE EXAMINATION OF PERIODONTAL MEMBRANE CELLS OF THE TEETH FROM THE ADULT PERIODONTITIS PATIENTS WITH LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPE (I)
Gülseren KÖKTEN,Elvan KÖKTEN

1.4K 129

Öz Anahtar Kelimeler : Erişkin periodontitis, periodontal membran, fibroblast, epitel hücresiSağlam dişler ve erişkin periodontitisll dişlerin periodontal membranındaki fibroblast ve epitel hücreleri IM ve EM 'da incelendi. Toplam 12 diş çekildi ve kök üzerindeki periodontal membran bistürü ile soyularak rutin işlemlere tabi tuttuldu. IM'da periodontitisli örneklerde fibroblastlarda azalma ve piknotik nukleus görüldü. Epitel hücrelerinde fark tespit edilmedi. EM'da fibroblast nukleuslannda morfolojik değişikler olduğu ve kromatinin düzenli dağılımını kaybettiği izlendi. GER ve Golgi kompleksde dilatasyonlar dikkati çekti. Epitel hücrelerinde de morfolojik değişiklikler görüldü.Key Words: Adult periodontitis, periodontal membrane, fibroblast, epithelial cellThe fibroblasts and the epithelial cells In the periodontal memrane of the teeth from healthy and adult periodontitis patients were examined with L.M. and EM. Totally 12 teeth were extracted and after the periodontal membrane of the root surface is taken by using a scalpel, the routine procedures were performed. In the samples taken from adult periodontitis patients, a decrease in the number and a picnotic nucleus of the fibroblasts were observed in LM. No difference was detected in the epithelial cells. In EM some morphological changes and the abnormal distribution of the chromatin in the nuclei of the fibroblasts were observed. A dilatation in GER and Golgi Complex and morphological changes in the epithelial cells were noticed.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Gülseren KÖKTEN,Elvan KÖKTEN