Cilt: 1 Sayı : 16
Türkçe Basında İlk “Marka” Rekabeti
Hamza ÇAKIR

1.4K 129

Öz trenAvrupa’da tarıma ve zanaatlara dayalı bir ekonomiden, sanayinin ve makine üretiminin egemen olduğu bir ekonomiye geçiş süreci, ister istemez Avrupa ülkelerini yeni pazarlar arama ve bulma yoluna sevketti. Bu bağlamda geniş coğrafyası, büyük nüfusu olan, ancak ekonomik ve teknolojik olarak geri kalmış Osmanlı İmparatorluğu toprakları vazgeçilemez bir pazar konumundaydı. Bu pazarı elde etmek için Avrupa ülkeleri önce Osmanlı ile gümrük sözleşmeleri imzalayarak, Batı mallarının serbestçe ve imtiyazlı bir şekilde Osmanlı ülkesinde dolaşımını sağladılar. Ardından bu pazar payını artırmak için Türkçe basın yoluyla bir tüketim toplumu yaratma çabalarına giriştiler. Bu süreç içerisinde ister istemez ithal ürünlerle yerli ürünler arasında bir “marka” rekabeti başladı. Bu yazımızda Avrupa’dan ithal edilen ve toplumda yaygın bir kullanım alanı bulan feslerle, Devletin büyük bir gelir kaynağı sağlayacağı düşüncesiyle kurduğu “Feshane” arasındaki ilk ciddi “marka” rekabetinin basına yansıyış öyküsünü ele alacağızThe transition from an economic system based on agriculture and crafts to an economic system where industry and machine producing was more important forced European countries to search new markets. In this context, economically and technologically underdeveloped ,the Ottoman Empire with a huge population and vast geography was an indispensable market.European countries, to have a share in this market, first obtained free and privileged circulation of the Western goods in the Ottoman lands by making customs agreements, then , to expand this share, initiated a campaign so as to create a society of consumption through the Turkish Press. Consequently a competition of “Trademark” between home products and imports got started inevitably. Here is told the story of the first significant trademark competition in the Turkish Press between the fezes imported from Europe, which were quite popular in the society, and the fezes made in FESHANE, a factory established by the Ottman government and expected to bring a good amount of income
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Hamza ÇAKIR
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.