Yıl 2015, Cilt: 15 Sayı : 29 Sayfalar 216 - 240 2015-06-01
EVALUATION OF CAUSE AND EFFECT RELATIONSHIP OF MANUPULATION IN ACCOUNTING RECORD PROCESS
MUHASEBE KAYIT SÜRECİNDEKİ MANİPÜLASYONLARIN NEDEN VE SONUÇ İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Muhammet BEZİRCİ,Nebi Salih KARAHAN
20 261

While every registration a company performed in contravention of accounting principles and standards is evaluated as manipulation in firm level, each wrong accounting entry which accounting supervisor/supervisors implemented knowingly or unknowingly in person level is/are accepted as manipulation, too. Profit management, making the profitstable, great cleanup accounting, aggressive accounting, creative accounting applications and financial deceptionare well known types of manipulation methods. An wrongly implemented accounting entry in application are registered to financial statements thus leading influence of particularly investments and then accounting information users decisions. These wrong registrations which are implemented by mistake or deliberately are tried to be detected on the audit process. Startingpoint of financial statement manipulation is to reflect the transactions performed underfalse colors. In the research, it is showed how to correct this manipulative process by providing samples about the inadvertently and deliberately performed accounting registrations.
İşletmenin muhasebe ilke ve standartlarına aykırı olarak gerçekleştirdiği her kayıt vemuhasebeden sorumlu kişi veya kişilerin bilerek veya bilmeyerek yaptıkları her yanlış kayıt muhasebede manipülasyon olarak değerlendirilir. Kar yönetimi, karın istikrarlı hale getirilmesi, büyük temizlik muhasebesi, agresif muhasebe, yaratıcı muhasebe uygulamaları ve finansal hile, bilinen manipülasyon türleridir. Uygulamada yanlış yapılan bir muhasebe kaydı finansal tablolara geçirilmiş ise yatırımcı başta olmak üzere muhasebe bilgi kullanıcılarının kararlarını etkileyebilir. Hatalı veya kasıtlı yapılan bu kayıtlar denetim sürecinde incelenerek tespit edilmeye çalışılır. Finansal tablo manipülasyonunun başlangıç noktası, gerçekleştirilen faaliyetleri kayıtlara olduğundan farklı yansıtmaktır.Çalışmada, piyasada hatalı veya kasıtlı yapılan muhasebe kayıtlarına örnekler verilerek bu manipülatif işlemlerin denetim süreci incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2015
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2015


Makalenin Yazarları
Muhammet BEZİRCİ
Nebi Salih KARAHAN
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.