Yıl 2013, Cilt: 23 Sayı : 2 Sayfalar 66 - 75 2013-06-01
İran' ın Kuzey-Batı Aegilops Türlerinin Arasındaki Genetik Çeşitliliğininin ASİT-PAGE Analizleri ve ISSRMarkırları ile Değerlendirilmesi
Assessment of genetic diversity in Aegilops species in North-West of Iran using ISSR marker
A. JAM BARANDUZI,O. SOFALIAN,R. ASGHARI ZAKARIA,A. ASGHARI,M. SHOKRPOUR
20 261

Inter-Simple Sequence Repeat (ISSR) and ACID-PAGE analyses were used to evaluate genetic diversity and relationships of Aegilops species from North-West of Iran. Thirty-three accessions of six Aegilops species including [Ae. taucshii (D), Ae. cylindrica (CD), Ae. umbellulata (U), Ae. triuncialis (UC), Ae. biuncialis (UM) and Ae. crassa (DM)] were studied in ISSR study. Twelve of the accessions were employed in the ACID-PAGE study. Eleven ISSR primers produced 171 polymorphic bands, which were used to construct the dendrograms. In ISSR method, the studied Aegilops species were subgrouped and it is identified that the species with common genome standed in the same group. ACID-PAGE analysis revealed high rate of polymorphism among Aegilops accessions. Therefore, results showed that there was potencial genetic diversity in the Aegilops species from North-West of Iran, and it could be useful genetic stock in any breeding perspectives. Specially the intra specific genetic diversity could be the feasible genetic base for any selection activities.
Basit tekrarlı diziler arası polimorfizm (ISSR) ve ASİT-PAGE analizleri İran'ın Kuzey-Batı Aegilops türlerinin akrabalık ilişkileri ve genetik çeşitliliğini değerlendirmek için kullanılmıştır. Altı adet Aegilops türüne [Ae. taucshii (D), Ae. cylindrica (CD), Ae. umbellulata (U), Ae. triuncialis (UC), Ae. biuncialis (UM) ve Ae. crassa (DM)] ait otuz üç aksesyon ISSR çalışmasında kullanılmıştır. Aksesyonlardan on iki tanesi ASİT-PAGE çalışmalarına dahil edilmiştir. On bir adet ISSR primerinden elde edilen 171 adet polimorfik ISSR bandı dendrogramlar oluşturmak için kullanılmıştır. ISSR yönteminde, üzerinde çalışılan Aegilops türleri alt gruplara ayrılmıştır ve ortak genoma sahip türlerin aynı gruplar içerisinde yer aldığı belirlenmiştir. ASİT-PAGE analizi Aegilops aksesyonları içerisinde yüksek oranda polimorfizmi ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle, sonuçlar İran'ın Kuzey-Batı Aegilops türleri içerisinde potansiyel bir genetik çeşitlilik olduğunu ve herhangi bir ıslah yaklaşımında bunların yararlı genetik stok olabileceklerini göstermiştir Özellikle, tür içi özel genetik çeşitlilik herhangi bir seleksiyon faaliyetleri için uygun genetik tabanı olabilecektir.

Anahtar Kelimeler

Boyko E, Kalendar R, Korzun V, Fellers J, Korol A, Schulman AH, Gill BS (2002). A high-density cytogenetic map of the Aegilops tauschii genome incorporating retrotransposons and defenserelated genes: insights into cereal chromosome structure and function. Plant Molecular Biology. 48: 767–790.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2013
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2013


Makalenin Yazarları
A. JAM BARANDUZI
O. SOFALIAN
R. ASGHARI ZAKARIA
A. ASGHARI
M. SHOKRPOUR