Yıl 1989, Cilt: 23 Sayı : 1 Sayfalar 33 - 37 2013-07-29
KÖK DENTIN DİSPLAZİSİ - Bir vaka bildirisi-RADICULAR DENTİN DYSPLASIA
Altan GÜLHAN,Nüket SANDALLI
16 261

Öz Anahtar sözcükler : kök dentin displazisi, köksüz dişler.Dentin displazisi otozomal dominant karakter olarak iletilen genetik bir hastalıktır. Üç tipi tanımlanmıştır. Birincisi, I920'de Ballsmiedle tarafından "Rootles teeth" (köksüz dişler) olarak da tanımlanan radiküler tipi, ikincisi ilk kez 1955'de Rushton tarafından "Dysplasia pulpaire" adı ile tanımlanan, 1973 te "Dysplasia Coronar" olarak Shields, Bixler ve El Kafraway tarafından tekrar ele alınan tiptir. Dentin displazisinin üçüncü tipi olanfokal odontoblastik Displazi ilk kez 1977'de Eastman tarafından ortaya atılmış olup, öbür tiplerden tümüyle ayrıdır.Bu araştırmada, dentin displazisl tanıtılmış ve kök dentin displazisi hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca dişlerinde herediter bozukluğu gösteren geniş bir aile incelenerek, bu aileden 8 yaşındaki bir erkek çocukta süt ve sürekli dişler radyolojik olarak incelenmiş ve yapılan tedavi anlatılmıştır.Key Words ; Radicular dentin dysplasia. Rootles teeth.Dentin dysplasia is a heritable disorder in herited as an autosomal dominant trait. Three types of dentin dysplasia have been described. The first type defined by Ballsmiedle in 1920, is radicular type known also as 'Rootless teeth" ; the second type is "dysplasia pulpaire" described originally by Rushton in 1955 and restated as "dysplasia coronar" by Shields, Dixler and El Kafraway in 1973 The third type of dentin dysplasia is "focal odontoblastic dysplasia" initially described by Eastman in 1977 and it is entriely different from the other types.In this investigation dentin dysplasia is introduced and knowledge is given about radicular dentin dysplasia Further more, a family showing this herditary disoder on their teeth has been investigated and deciducos and permanent teeth on 8 year old boy a member of this family with radicular dentin dysplasia is research hed histologically and treatment applied is shown. 

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 29 Temmuz 2013
Bölüm Olgu Sunumları / Case Reports
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Temmuz 2013


Makalenin Yazarları
Altan GÜLHAN
Nüket SANDALLI