Yıl 2015, Cilt: 14 Sayı : 52 Sayfalar - 2015-01-30
FELAK ve NAS SURELERİ BAĞLAMINDA SİHİR MEFHÛMU
Emannullah POLAT
31 261

Öz trenİnsanların sihirle olan ilişkisi binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Kur’ân-ı Kerim’in de açıkladığı gibi; Babil ve Mısır coğrafyalarında sihir olarak gerçekleştirilen bazı faaliyetler bunun misallerini teşkil etmektedirler. Cahiliye dönemi inançları, geçmiş milletlerin inanç kırıntılarına bulanmış hurafelerden ve asılsız zanlardan oluştuğundan, o dönemde de sihir hadisesine rastlanmaktadır. Onların da Babil ve Mısırlılar gibi, sihri kötü emelleri için kullandıkları ve küfürlerini arttırdıkları anlaşılmaktadır. Kur’ân-ı Kerim, bu vakanın her dönemde var olduğuna işaret ederek çirkinliğini ortaya koymakta ve bu çirkinliğin şerrinden sadece Allah’a sığınılması gerektiğini bildirmektedir. İşte bu çalışmada, Türkçe’de “büyü” olarak ifade edilen ancak çok daha kapsamlı bir anlama sahip olan “sihir” kavramının ifade ettiği mefhum, muavvizeteyn surelerinin nüzulüne sebep olan hadiseler çerçevesinde anlaşılır hale getirilmeye çalışılacak ve Efendimiz (s.a.s.)’in kendisi için yapıldığı bildirilen sihir karşısındaki durumu değerlendirilecektir.Anahtar kelimeler: Muavvizeteyn, sihir, hased, nazar ve üfürükçülükThe relationships of people with magic have been for thousands years. As the Holy Koran indicates; some magical activities that were performed in the regions of antic Babylon and Egypt prove such samples. Moreover, magic affairs, in the pre-Islamic age of ignorance period beliefs, has been seen because of being combined with the previous nations’ beliefs, superstitions and untrue presumptions. It has been understood that they benefited magic for their bad aims and increased their blasphemy like the ancient Babylon and Egypt. The Holy Koran propounds that magic has existed in every period and in order to get rid of its bad impacts, it must only be sought refuge in God. In this study, the notion of “magic” that has a broad meaning as in Turkish, it is expressed “spell” will be attempted to make clear in the frame of the affairs that were the reason of revelation of Al-Falaq and AnNâs Surahs, and it will be evaluated the magic which was performed against prophet Mohammad, who was the last messenger, and how it was reported to him and how he behaved against such magic

Anahtar Kelimeler

trenMuavvizeteyn, sihir, hased, nazar ve üfürükçülükAl-Falaq and An-Nâs, magic, jealousy, evil eye
Kur’ân-ı Kerim
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 30 Ocak 2015
Bölüm İktisat
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Ocak 2015


Makalenin Yazarları
Emannullah POLAT