Yıl 2009, Cilt: 9 Sayı : 18 Sayfalar 251 - 272 2009-12-01
ELBİSE DOLABI ÜRETİMİ İÇİN YATIRIM ALTERNATİFİNİN SEÇİLMESİ ve MOBİLYA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
Selami ÖZCAN,Cevdet SAÇLI
19 261

Öz trenYatırım projelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi ile ilgili temel bilgiler verilerek elbise dolabı üretimi için yatırım alternatifinin seçilmesi ve mobilya sektöründe bir uygulama çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada küçük, orta ve büyük ölçekli üç işletmenin elbise dolabı üretimi için gerekli olan mevcut verileri üzerinden yatırım alternatiflerinin seçiminde Net Bugünkü Değer Yönetimi, Yıllık Eşdeğer Maliyet (Gider) Yöntemi ve Karlılık İndeksleri hesaplanarak yeni yatırım yapmayı düşünen bir yatırımcıya işletme büyüklüğünün seçimi konusunda bir fikir vermek amaçlanmıştır.An application study has been done in furniture sector for choosing investment technology for wardrobe production by giving basic information related with preparing and evaluating investment projects. In this study it has been aimed to help the investor who wants to invest about choose of business size by calculating net today’s value direction annual equivalent product cost and profit index in choose of investment alternatives from present datum which belongs to 3 businesses scaled as small, middle and big ones, necessary for wardrobe production

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2009
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2009


Makalenin Yazarları
Selami ÖZCAN
Cevdet SAÇLI