Yıl 2015, Cilt: 5 Sayı : 1 Sayfalar 157 - 172 2015-04-01
Political Economy of Exchange Rate Regimes: A Panel Data Analysis of Selected EuropeanCountries
Döviz Kuru Rejimlerinin Politik Ekonomisi: Seçilmiş Avrupa Ülkeleri üzerine Bir Panel Veri Analizi
Ahmet BEŞKAYA,Havanur ERGÜN
22 261

The aim of this study is to investigate the effects of economic and political factors on the choice of exchange rate regimes. In order to achieve this goal, we apply for Binary Choice Panel Probit Model to examine the relationships between exchange rate regimes and financial depth, real exchange rate, capital inflow and democracy. Our data covers the period of 1980-2013 for the selected EU countries, namely, Austria, Germany, Belgium, France, Denmark, England, Sweden and Italy. Estimation results demonstrates that the choice of fixed exchange rate regime become disadvantageous and flexible exchange rate turn out to be the right choice as financial depth, real exchange rate, capital inflow and democratization increases.
Bu çalışmanın amacı, döviz kuru rejimi tercihinde ekonomik ve politik faktörlerin etkisini araştırmaktır. Bu amaçla, seçilen AB üyesi ülkelerde (Avusturya, Almanya, Belçika, Fransa, Danimarka, İngiltere, İsveç, İtalya) 1980–2013 yılı verileri kullanılarak ülkelerin döviz kuru rejimi tercihleriyle finansal derinlik, sermaye girişleri, reel döviz kuru ve demokrasi arasındaki ilişki İkili Tercih Panel Probit Modeli kullanılarak tahmin edilmiştir. Çalışmanın sonucuna göre, finansal derinlik, reel döviz kuru ve sermaye girişleri arttıkça ve demokrasi iyileştikçe sabit döviz kuru dezavantajlı hale gelmekte ve esnek döviz kuru rejimi doğru bir tercih olmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2015
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2015


Makalenin Yazarları
Ahmet BEŞKAYA
Havanur ERGÜN