Yıl 2012, Cilt: 1 Sayı : 33 Sayfalar 239 - 262 2012-12-01
A RESEARCH IN KAYSERİ ABOUT JOB SATISFACTION, ORGANIZATIONAL JUSTICE PERCEPTION AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIORS OF TEACHERS
ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUMLARI, ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI ÜZERİNE KAYSERİ’DE BİR ARAŞTIRMA
Sefer YILMAZ
21 261

In this study, job satisfaction, organizational justice perception and organizational citizenship behaviors of teachers are examined. In this study, participating 805 teachers from six public schools and six private schools, not only the relationships among these variables are scrutinized but also whether there exist any significant differences between public schools and private schools in terms of these variables is examined. two variables (r=,692; p=,000<,01). With regards to organizational citizenship behavior, it was noticed that the organizational citizenship behavior of teachers working at public schools was significantly higher than those working at private schools (p<,05). In light of these findings, it was concluded that this high level of organizational citizenship behavior in public schools must be effectively utilized by school managers and that in order for the job satisfaction to increase, the perceptions of organizational justice have to be developed for both the schools
Bu çalışmada öğretmenlerin iş doyumları, örgütsel adalet algılamaları ve örgütsel vatandaşlık davranışları incelenmektedir. Kayseri ilinde bulunan altı özel, altı devlet okulundan toplam 805 öğretmenin katıldığı araştırmada bu değişkenler arasındaki ilişkilerin yanında ayrıca söz konusu değişkenler bakımından devlet okulları ile özel okullar arasında herhangi anlamlı bir farklılık olup olmadığı da araştırılmıştır. Araştırma sonucuna göre, her ne kadar söz konusu bu üç değişkenin üçü bakımından anlamlı farklılıklar tespit edilse de, özel okullarda görevli öğretmenlerin iş doyum ve adalet algılamasına ilişkin tutumlarının belirgin bir şekilde devlet okullarındaki öğretmenlerden yüksek olduğu ve bu iki değişken arasında pozitif yönde güçlü bir ilişkinin bulunduğu anlaşılmıştır (r=,692; p=,000

Anahtar Kelimeler

Adams, J. S., “Inequity in social exchange”, In L. Berkowitz (Ed.), Advances In Experimental Social Psychology, New York: Academic Pres., 1965, s.267- 296.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2012
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2012


Makalenin Yazarları
Sefer YILMAZ