Cilt: 11 Sayı : 1
Koçlarda Bazı Androlojikal Parametrelerin ve Biyokimyasal Özelliklerin Mevsimle İlişkisi
Some Andrological Parameters and Biochemical Properties in Relation to Season in Rams
Deniz YENİ,Mustafa GÜNDOĞAN

53 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Agarwal A, Saleh RA, Bedaiwy MA. Role of reactive oxygen species in the pathophysiology of human reproduction. Fertil Steril. 2003; 79:829-843.
Deniz YENİ,Mustafa GÜNDOĞAN