Yıl 2016, Cilt: 6 Sayı : 1 Sayfalar 557 - 583 2016-04-01
.Impact of Credit Expansion on the Current Account Deficit in Turkey: Bound Test Approach
Türkiye’de Kredi Genişlemesinin Cari Açığa Etkisi: Sınır Testi Yaklaşımı
Ömer AKÇAYIR,Mesut ALBENİ
21 261

In this study, both political and economic authorities recently been frequently stated that "Turkey's total domestic credit volume increase caused a large increase in pressure on the current account deficit" is to investigate the allegations. 1992Q1- 2014Q3 period of three months the volume of loans to GDP ratio and the current account deficit to GDP ratio datas are used in the econometric analysis. Between this series for the causality relationship was used Toda-Yamamoto (1995) and Dolado-Lütkepohl (1996) causality tests. To detecting the presence of cointegration was used the bounds testing approach developed by Pesaran et.al. (2001). Long and short-term relationships between the series were analyzed using the method ARDL based on the bound test approach. As a result of the econometric analysis, two-way causality and integration relationship between the series has been identified. The total domestic credit volume expansion was determined that less than expected level of increase to the current account deficit. In the error correction model, dedected that short run deviations were disappeared in about seven months and the series moving together in the long run.
Bu çalışmada, hem siyasi hem ekonomi otoritelerince son zamanlarda sıkça ifade edilen, “Türkiye’de yurtiçi toplam kredi hacmi artışının cari açığın artışı üzerinde büyük bir baskıya neden olduğu” iddiası araştırılmaktadır. Ekonometrik analiz için, 1992Q1- 2014Q3 dönemi üç aylık kredi hacminin GSYH’ ya oranı ve cari açığın GSYH ’ya oranı verileri kullanılmıştır. Bu seriler arasındaki nedensellik ilişkisi için Toda-Yamamoto (1995) ve Dolado-Lütkepohl (1996) nedensellik testleri kullanılırken, eşbütünleşme için ise Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen sınır testi yaklaşımı kullanılmıştır. Seriler arasındaki uzun ve kısa dönem ilişkileri sınır testi yaklaşımına dayalı ARDL (Autoregressive Distrubed Lag) yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Ekonometrik analiz sonucunda, seriler arasında eşbütünleşme ve çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiş, yurtiçi toplam kredi hacmi genişlemesinin cari açığı beklenen düzeyden daha az artırdığı tespit edilmiştir. Hata düzeltme mekanizmasının çalıştığı analizde, kısa dönem sapmaların ise yaklaşık 7 ay içerisinde ortadan kalktığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2016
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2016


Makalenin Yazarları
Ömer AKÇAYIR
Mesut ALBENİ