Yıl 2019, Cilt: 17 Sayı : 2 Sayfalar 389 - 430 2019-01-25
The Impacts of The Turkish Media’s Approach Towards Turkey-European Union Relations on The Readers’ Attitudes and Opinions
Türk Medyasının Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Yaklaşımının Okurların Tutum ve Kanaatleri Üzerindeki Etkileri
Hakan SAĞLAM
17 261

Bu çalışmanın amacı; Türk medyasının Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile ilgili yayın politikalarının, okurların tutum ve kanaatleri üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. Çalışmanın ilk bölümü AB’nin kuruluşu ve genişlemesine, ikinci bölümü Türkiye-AB ilişkilerine ayrılmıştır. Üçüncü bölüm; örneklem olarak alınan gazetelerin 2016 yılına ait konu ile ilgili köşe yazılarının yanısıra okurlara uygulanan anket çalışmasının sonuçlarına dayanmaktadır. Çalışmanın sonunda, medya iletilerinin okurların tutum ve kanaatleri üzerindeki etkileri, ilgili kitle iletişim kuramları yardımıyla değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Acar, Mustafa, Avrupa Birliği ve Türkiye (Bir Ekonomik ve Siyasi Analiz), Ankara: Orion Yayınevi, 2006.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Yayımlanma Tarihi 25 Ocak 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Ocak 2019


Makalenin Yazarları
Hakan SAĞLAM