Yıl 2014, Cilt: 15 Sayı : 1 Sayfalar 95 - 114 2014-04-25
Sıralı Lojistik Regresyon Analiziyle Üniversite Öğrencilerinin Kent Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Erzincan Üniversitesi Örneği
Selahattin YAVUZ,Muhammet DEVECİ,Turgut KARABULUT,Elif ŞENTÜRK
23 261

Öz entrMost of data obtained from satisfaction surveys which were most frequently encountered in the social sciences complies with the categorical data structure. The correct selection of the technique used in the analysis of such data, is very important to obtain reliable results. In this respect, ordinal logistic regression analysis is a suitable technique in order to determine the effects of explanatory variables for all levels of ordered categorical variables. In addition, in case of the dependent variable is a categorical variable, logistic regression analysis can be considered as a type of multiple regression model. In this study, firstly logistic regression and ordinal logistic regression analysis were examined theoretically. Then, the city satisfaction of Erzincan university students are investigated based on socio-demographic variables. it is founded that city satisfaction of the students studying on different subjects, first(day-time) and second(nigth-time) students,and also different grade students are different from each otherSosyal bilimlerde sıkça karşılaşılan memnuniyet araştırmalarında elde edilen verilerin çoğu kategorik veri yapısına uymaktadır. Bu tür verilerin çözümlenmesinde kullanılacak tekniğin doğru seçilmesi, güvenilir sonuçların elde edilmesi açısından çok önemlidir. Bu açıdan sıralı lojistik regresyon analizi, sıralı kategorik değişkenlerin tüm düzeylerinde açıklayıcı değişkenlerin etkilerini belirlemek için uygun bir tekniktir. Ayrıca, lojistik regresyon analizi bağımlı değişkenin kategorik bir değişken olması durumunda çoklu regresyon modelinin bir türü olarak düşünülebilir. Bu çalışmada önce lojistik regresyon ve sıralı lojistik regresyon analizi teorik olarak incelenmiştir. Daha sonra Erzincan Üniversitesi öğrencilerinin kent memnuniyetini etkileyen faktörlerin belirlenmesi için sıralı lojistik regresyon analizi uygulanmıştır. Anahtar Kelimeler: Lojistik Regresyon, Sıralı Lojistik Regresyon, Kent Memnuniyeti

Anahtar Kelimeler

entrLogistic Regression, Logistic Regression Line, The City SatisfactionLojistik Regresyon, Sıralı Lojistik Regresyon, Kent Memnuniyeti
AKDENİZ, Ahmet ve Kubilay NİZAM (2008), “Türkiye’ de Yataklı Tedavi Kurumlarının Kategorize Edilen Yatak Kapasitelerinin Sıralı Logistik Regresyon Analizi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:10, Sayı:4, 1-18.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 25 Nisan 2014
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Nisan 2014


Makalenin Yazarları
Selahattin YAVUZ
Muhammet DEVECİ
Turgut KARABULUT
Elif ŞENTÜRK