Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı : 2 Sayfalar 53 - 62 2018-12-30
İnsanların Dolandırıcılara Kanma Nedenlerinin Analizi: Çiftlik Bank Örneği
Serhan KESKİN
32 261

Öz Dolandırıcılar, insanları anlattıklarına inandırmak ve dolandırmak için sürekli yeni yöntemler geliştirmektedir. Yaşanan dolandırıcılık eylemleri, toplumda para kaybından intihara kadar birçok olumsuz sonuca neden olmaktadır. İnsanların dolandırıcılara inanma nedenlerinin tespit edilmesi ve tespitler doğrultusunda öneriler geliştirilmesi dolandırıcılık olaylarının ve bu olaylarda yaşanan mağduriyetlerin azaltılmasına katkı verebilecektir. Bu amaç ile yapılan çalışmada, Türkiye’de yaşanan en büyük dolandırıcılık vakalarından bir tanesi olan Çiftlik Bank vakasında dolandırılan 456 kişiden toplanan bilgilerin analizi ile insanların Çiftlik Bank ve benzeri dolandırıcılık organizasyonlarına kanma nedenleri duygusal karar verme, acil finansman ihtiyacı, kişisel eksiklikler ve dış faktörler olarak tespit edilmiştir. Bu konularda gerekli tedbirlerin alınması ve insanların bilinçlendirilmesi dolandırılma ihtimallerini azaltabilecektir. 

Anahtar Kelimeler

dolandırıcılık, dolandırılma nedenleri
Altunışık, R., Özdemir, Ş., Torlak, Ö. (2002). Modern Pazarlama. İstanbul: Değişim Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0001-8282-3358Yazar: Serhan KESKİN (Sorumlu Yazar)Ülke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2018


Makalenin Yazarları
Serhan KESKİN