Yıl 2010, Cilt: 65 Sayı : 02 Sayfalar 219 - 237 2010-02-01
THE DIVERSITY PERCEPTION AND THE ATTITUDES OF EMPLOYEES:A STUDY ON HUMAN RESOURCE PROFESSİONALS AND HOTEL WORKERS
Çalışanların Farklılık Algı ve Tutumları: İnsan Kaynakları Profesyonellerine ve Otel Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma
Melek V. TÜZ,Murat GÜMÜŞ
18 261

Küreselleşmeye bağlı olarak, sosyal ortamlarda, özel olarak işyerinde farklılık konusu çeşitli fırsatları ve tehditleri taşımaktadır. Bu bağlamda, mevcut çalışmanın amacı, işletmelerde farklılık algılarını ve farklılık iklimini belirlemektir. Bu sınırlama içerisinde, çalışmada bireyin farklılıktan ne anladığı sorusuna yanıt aranmış olup, iş gruplarında ve iş dışındaki genel sosyal ortamlarda önemli farklılık faktörleri sorgulanmıştır. Insanlar, benzer insanların oluşturduğu homojen grupların ve benzer olmayan insanların oluşturduğu heterojen (farklılık içeren) grupların avantajlarına ve dezavantajlarına nasıl bakmaktadırlar?. Genel farklılık algılaması nedir? Bu sorular ulusal düzlemde test edilmiştir, zira farklılık konusunda yapılan araştırmaların büyük çoğunluğu, kültürlerarası ve uluslararası düzlemde yapılmaktadır. Bu araştırmanın özgünlüğü, çeşitli alt kültürlerin mevcut olduğu bir kültür içinde genel farklılık algısının incelenmesidir. Sonuçlar, karşılaştırılan gruplar arasında anlamlı farklılıklar olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler

ALDERFER, C.P./SMITH, K.K. (1982), “Studying intergroup relations embedded in organizations,” Administrative Science Quarterly, 27: 35-65.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2010
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Şubat 2010


Makalenin Yazarları
Melek V. TÜZ
Murat GÜMÜŞ