Cilt: 32 Sayı : 1
Post Keynesyen Makro İktisadın Metodolojik Temelleri Üzerine Bir İnceleme
An Inquiry Into the Methodological Foundations of Post Keynesian Macroeconomics
Sinem KUTLU,László HORVÁTH

1.4K 129

Post Keynesyen Okul genel olarak Keynes’in izinden giden bir grup heterodoks iktisatçının fikirlerine dayanmaktadır. Heterojen yapısı ve çoğulcu metodolojik yaklaşımı ile Post Keynesyenlerin, ana-akım makro iktisada alternatif ne derece tutarlı bir düşünce okulu olduğu literatürde oldukça tartışmalı bir konudur. Bu çalışmanın amacı, Post Keynesyen makro iktisadın metodolojik temellerini literatür taraması bulgularından yararlanarak incelemektir. Bu bağlamda, Post Keynesyen Okulun makro iktisadi vizyonunu farklı kılan unsurun temelde metodolojik olduğunun gösterilmesi hedeflenmektedir. Çalışmanın bulguları değerlendirildiğinde, Post Keynesyen makro iktisadın kendine özgü düşünce bütünlüğünün tümüyle içsel tutarlılıktan yoksun olmadığı ancak günümüzün iktisadi sorunlarına cevap verebilmek için gerek teorik gerekse de politik düzeyde daha fazla inisiyatif kullanılması gerektiği sonuçlarına ulaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

BHASKAR, R. (1975), A Realist Theory of Science, Leeds Books, Leeds.
Sinem KUTLU,László HORVÁTH
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.