Yıl 2015, Cilt: 18 Sayı : 34 Sayfalar 79 - 97 2015-12-01
A Conceptual Assessment on the Relationship between Tourism and Happiness
TURİZM VE MUTLULUK ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME
Özge GÜDÜ DEMİRBULAT,Cevdet AVCIKURT
14 261

At the present day, the increase in factors such as worsening living conditions, economic crises and intense work pace raise the need of happiness. Thus in this study; the concept of happiness is preferred because of having a clear and up to date development issues. Living conditions 10%, genetic characteristics 50% and the activities 40% affect the happiness of individuals. Direct activities to be happy are discussed within activities. Holiday has a great value within the activities which are the individual’s control. To the effect that; a holiday can’t be an enjoyable but then holiday memories are remembered and individual’s happiness may increase. In this context; the basis of the research is based on the interaction between tourism and happiness. The main objective of this study is to reveal the relationship between the tourism and happiness. For this purpose; it is aimed at sea over research, investigate the factors that cause happiness of individuals. Within this study; associated with happiness literature review was conducted, determining factors of happiness and measure of happiness are detailed. And then the relationship between happiness and tourism were examined in the light of literature. In literature, the studies are aimed at happiness have a subjective approach rather than objective approach. Because, objective approaches are inadequate in fully respect explanation of happiness. Studies focuses on the existence of a positive relationship between happiness and tourism. Holidays are expressed as a relaxing time in addition to away from work and stress. Additionally; experience with travel increase the happiness of the tourists
Günümüzde yaşam koşullarının ağırlaşması, yaşanan ekonomik krizler ve yoğun iş temposu gibi faktörlerin artması, mutluluk kavramına duyulan ihtiyacı da gündeme getirmektedir. Nitekim bu araştırmada; mutluluk kavramı, güncel ve gelişime açık bir konu olması sebebiyle tercih edilmiştir. Bireylerin mutluluğunu yaşam koşulları %10, genetik özellikleri %50 ve amaçlı etkinlikler ise %40 oranında etkilemektedir. Amaçlı etkinlikler kapsamında mutlu olmaya yönelik doğrudan yapılan faaliyetler ele alınmaktadır. Bireyin denetiminde olan bu faaliyetler içerisinde tatil ise ayrı bir öneme sahiptir. Şöyle ki; bir tatil çok keyifli olmasa dahi tatil anılarının daha sonra hatırlanması mutluluğu artırıcı bir özellik gösterebilmektedir. Bu bağlamda; araştırmanın temeli turizm ve mutluluk arasındaki etkileşim üzerine kurulmuştur. Bu çerçevede, araştırmanın temel amacı; mutluluk kavramı ile turizm arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu amaçla; bireylerin mutluluğuna neden olan etkenlerin araştırıldığı çalışmaların incelenmesi hedeflenmiştir. Araştırma kapsamında, mutluluk kavramı ile ilintili yazın taraması yapılarak, mutluluğu belirleyen faktörler ve mutluluğun ölçülmesi detaylandırılarak, mutluluk ve turizm arasındaki ilişki, yazındaki çalışmalar ışığında incelenmiştir. Yazında mutluluğa yönelik olarak yapılan çalışmaların nesnel yaklaşımlardan ziyade öznel bir yaklaşıma sahip olduğu görülmüştür. Nesnel yaklaşımların mutluluğu tam olarak açıklama hususunda yetersiz kalması, bu durumun en temel sebebidir. Çalışmalar, turizm ile mutluluk arasında olumlu bir ilişkinin varlığı üzerinde odaklanmaktadır. Tatiller, iş ve stresten uzak, rahatlatıcı zamanlar olarak ifade edilmelerinin yanında; seyahat ile ilgili deneyimlerin turistlerin mutluluğunu artırdığı sonucuna ulaşılmıştır

Anahtar Kelimeler

Acaboğa, A. (2007). Din-Mutluluk İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2015
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2015


Makalenin Yazarları
Özge GÜDÜ DEMİRBULAT
Cevdet AVCIKURT