Cilt: 15 Sayı : 1
Altın Fiyatlarını Etkileyen Talep Yönlü Faktörlerin Tespiti: 1988-2013 Dönemi
Bekir ELMAS,Müslüm POLAT

1.4K 129

Öz entrIt is undoubtedly very important to know the factors that cause a change in the price of gold. It is possible to handle these factors in two parts in the form of supply-side and demand-side. International gold prices are determined with the gold supply and demand of the world in the long term, but are determined with the gold demand more since gold supply is not flexible. Demand-side factors affecting the price of gold have been investigated in this study. The study includes the period between January-1988 and March2013. Through the time series, an analysis has been carried out on the exchange rate, Dow Jones Index, interest rate, inflation rate, silver price and oil price factors, which factors are thought to influence the price of gold. It has been defected that gold prices are affected by the oil prices, silver prices and inflation rate positively and by the interest rate, Dow Jones Index and exchange rate negatively. Based on the obtained result, the effect of the factors, except from interest rate, on the gold price is found significant.Altın fiyatındaki değişime neden olan faktörlerin bilinmesi kuşkusuz çok önemlidir. Bu faktörleri arz yönlü ve talep yönlü şeklinde iki kısımda ele almak mümkündür. Uluslararası altın fiyatları, uzun dönemde dünya altın arz ve talebiyle belirlenmekle birlikte altın arzı esnek olmadığı için daha çok altın talebiyle belirlenmektedir. Bu çalışmada altın fiyatlarını etkileyen talep yönlü faktörler araştırılmıştır. Çalışma Ocak - 1988 ile Mart - 2013 dönemini kapsamaktadır. Altın fiyatını etkilediği düşünülen faktörlerden; döviz kuru, Dow Jones Endeksi, faiz oranı, enflasyon oranı, gümüş fiyatı ve petrol fiyatı faktörleri üzerine zaman serileri ile bir analiz yapılmıştır. Altın fiyatlarını; petrol fiyatları, gümüş fiyatları ve enflasyon oranının pozitif yönde, döviz kuru, Dow Jones Endeksi ve faiz oranının ise negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Elde edilen sonuca göre faiz oranı dışındaki diğer faktörlerin altın fiyatına etkisi anlamlı bulunmuştur. Anahtar kelimeler: Altın, altın fiyatı
Anahtar Kelimeler: entrGold, Gold Price, Inflation, Oil Price, Exchange RateAltın, Altın Fiyatı, Enflasyon, Petrol Fiyatı, Döviz Kuru

Kaynakça

AKSOY, Mine ve TOPÇU, Nuraydın (2013), “Altın İle Hisse Senedi ve Enflasyon Arasındaki İlişki”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Vol 27, 59-78.
Bekir ELMAS,Müslüm POLAT
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.