Yıl 2017, Cilt: 5 Sayı : 3 Sayfalar 59 - 78 2017-12-27
Toplam Verimli Bakım Uygulayan Bir İşletmede Bakım Personelinin Performans Değerleme Puanlarının Entropi Tabanlı VİKOR Sıralaması ile Karşılaştırılması
Emre BİLGİN SARI
13 261

Öz Üretim işletmelerinde, üretim faaliyetlerinin zamanında, aksamadan sorunsuz şekilde devam edebilmesi ve iş verimliliğinin artması makine ekipman kullanımının düzenlenmesine ve bakım faaliyetlerine bağlıdır. Toplam Verimli Bakım, işletmelerde ekipman kullanımı konusunda en iyileştirmeyi hedeflerken ekipman operatör iş birliğini sağlayan bir yöntemdir. Bu çalışmanın yapılma sebebi Toplam Verimli Bakım uygulayan bir üretim işletmesinde bakım personeline ait performans değerlendirmesi uygulamanın önerdiği bir form aracılığı ile toplanan verilerden yapılıyor olması ve bu formun bakım amirlerinin sübjektif kanaatine dayalı doldurulan bölüm ve personelin çalışma puanlarından oluşan iki ayrı bölümden oluşması ve bu bölümlerden elde edilen sonuçlarda personel sıralamasında farklılık görülmesidir. Subjektif değerlendirme sıralaması ile çalışma puanı sıralamasının farklı olması yeni bir sıralama hesaplamasını gerektirmiştir. Bu çalışmada, üretim işletmesinde çalışan 14 bakım elemanına ait performans değerlendirme formu üzerinde çalışılmış ve performans değerlendirmenin dayandığı 10 kriter, birçok kriterli karar verme problemi olarak ele alınmıştır. 14 bakım elemanının başarı sıralamasının belirlenmesi amacıyla yapılan hesaplamalarda kriter ağırlıklarının oluşturulması entropi yöntemi ile sağlanmış ardından vikor yöntemi ile sıralama yapılmıştır. Sıralama sonuçları işletme ile paylaşılmış ve matematiksel olarak yapılan hesaplamalar açıklanmış ve personel başarı sırasında kabul görmüştür. 

Anahtar Kelimeler

Toplam Verimli Bakım, Performans Değerlendirme, Entropi, Vikor, ÇKKV
Carreira, B. (2005), “Lean Manufacturing That Works: Powerful Tools For Dramatically Reducing Waste And Maximizing Profits”, American Management Association.
Birincil Dil
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2017
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : orcid.org/0000-0001-5110-1918Yazar: Emre BİLGİN SARI Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Aralık 2017


Makalenin Yazarları
Emre BİLGİN SARI