Yıl 2012, Cilt: 27 Sayı : 2 Sayfalar 79 - 92 2012-12-25
ANALYTIC NETWORK PROCESS AND THE APPLICABILITY IN COMBI SELECTION PROBLEM
ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ VE KOMBİ SEÇİM PROBLEMİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ
İrfan ERTUĞRUL,Esra AYTAÇ
18 261

People face with the problems of making decision in daily life. While some decisions are so simple; most of them require making analysis because of the interactions between the influencial on factors the decision. In this manner, the concept of multi criteria decision making is emerged. Analytic Network Process (ANP) is one of the multi criteria decision making method. The ANP is a general form of AHP and expresses as network by identifying relations between parts and directions.In this study, ithas been emphasized on the ANP method which is a multi criteria decion making and on the selection prolem of combi boilers developed for burning natural gas and also becoming common day by day in Denizli where the natural gas was introduced in 206.However,the selection problem of combi releted to customer satisfaction has beenstudied to modelise with the ANP method and it has been tried to be found the weights of criteria inculuding the selection problem.
Günlük yaşamda insanlar, karar verme sorunu ile karşı karşıya kalmaktadır. Verilmek zorunda olunan bir kısım kararlar oldukça basit iken; büyük bir kısmı, verilen kararı etkileyen faktörler arasında etkileşimler nedeniyle analiz yapmayı gerektirmektedir. Bu durumda çok kriterli karar verme kavramı ortaya çıkmıştır. Analitik Ağ Süreci (AAS), çok kriterli karar verme yöntemlerinden biridir. AAS, Analitik Hiyerarşi Sürecinin daha genel biçimi olup bileşenler arasındaki ilişkileri ve yönleri tanımlayarak bir serim şeklinde ifade etmektedir.Çalışmada, çok kriterli karar verme yöntemi olan AAS yöntemi ile ülkemizde gün geçtikçe yaygınlaşan doğalgaz yakmak üzere geliştirilmiş olan kombi kat kaloriferlerinin 2006 yılında doğalgaz ile tanışan Denizli ilindeki seçim problemi üzerinde durulacaktır. Bu anlamda müşteri memnuniyeti ile çok yakından ilgili olan kombi seçimi problemi, AAS yöntemi ile modellenmeye çalışılacak ve seçim modeline giren kriterlerin ağırlıkları bulunmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler

AGARWAL, Ashish, SHANKAR, Ravi R. ve M.K. TIWARI (2006), Modeling The Metrics of Lean, Agile and Leagile Supply Chain: An ANP- Based Approach, European Journal of Operational Research, 173 (1), 211–225.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2012
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Aralık 2012


Makalenin Yazarları
İrfan ERTUĞRUL
Esra AYTAÇ