Yıl 2014, Cilt: 13 Sayı : 1 Sayfalar 125 - 145 2014-05-01
COST-BENEFIT ANALYSIS OF EU SOCIAL INCLUSION POLICY IMPLEMENTATIONS IN TURKEY
AB Sosyal İçerme Politikası Uygulamalarının Türkiye’deki Maliyet-Fayda Tahlili
Bilge FİLİZ
11 261

Welfare regime is composed of social and economic policies that are adopted to protect and promote the economic and social well-being of its citizens. While neoliberal principles extend through globalization, welfare regimes have been suffering from these spreading principles focusing on individual empowerment and equality of opportunity rather than collective security and shared welfare. This perception has widened the inequalities in the society between empowered and weakened individuals and the urgent need to call back the ‘social justice’ becomes sino qua non. This is the base of how the concept of social inclusion and social risk management policies has emerged. This article analyzes ways of the reflection of this basis from EU to Turkey and its possible benefits/costs and advantages/disadvantages for Turkish social policy development. The policy approach suggested by Graziano that evaluates policies with four key dimensions: “objectives, principles, procedures and instruments is applied to the analysis of EU and Turkish social inclusion policy implementations”.1
Refah rejimleri vatandaşların sosyal ve ekonomik menfaatlerini korumak ve geliştirmek için yürütülen sosyal ve ekonomik politikalardan oluşur. Küreselleşmenin yarattığı ivme ile neoliberal politikalar yaygınlaştıkça refah rejimleri; sosyal durum güvenliği, toplu ve paylaşılan refah kavramları yerine bireysel güçlenme ve fırsat eşitliği kavramlarına odaklanan bu neoliberal prensiplerden olumsuz etkilenmektedir. Algıdaki bu değişiklik toplumda eşitsizliği derinleştirerek güçlendirilen ve zayıflaştırılan bireyler arasında uçurum yaratmış, ‘sosyal adalet’ kavramının geri çağırılma ihtiyacını zorunlu hale getirmiştir. Bu durum sosyal içerme kavramının ve sosyal risk yönetimi politikalarının temelinin nasıl oluştuğunu gözler önüne sermektedir. Bu makale, söz konusu temelin AB yoluyla Türkiye’ye yansıma yolları ve Türkiye’de sosyal politikanın gelişiminde olası fayda/maliyeti veya avantaj/dezavantajlarını tartışmaktadır. AB ve Türkiye’nin sosyal içerme politikalarının analizinde Graziano’nun siyasaları: “hedefler, prensipler, prosedürler ve araçlar olmak üzere 4 temel boyutta değerlendiren teorik bakış açısı”2 kullanılmıştır

Anahtar Kelimeler

Bailey, D.J (2008). Explaining the Underdevelopment of ‘Social Europe’: A Critical Realization. Journal of European Social Policy, vol.18(3): 232-245 doi: 10.1177/0958928708091057
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2014
Bölüm Research Article
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2014


Makalenin Yazarları
Bilge FİLİZ