Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı : 4 Sayfalar 191 - 193 2019-10-01
Results of Education Seminar in Dairy Cattle Farms in Çorum
Şeyma AYDEMİR
7 261

Öz The aim of this study is to determine the results of the training seminar held for breeders in March 2018 in Çorum province, Alaca, Mecitözü and Sungurlu districts in order to eliminate the problems in dairy cattle enterprises supported by the Agriculture and Rural Development Support Institution (ARDSI). It was found that the survey consisting of 12 questions showed similar values in the districts, but the highest change was seen in Mecitözü district. It was determined that the answers for the study conducted in Alaca vary significantly before and after the seminar (P <0.05), addiction is 11%, this value is 12% in Çorum, 16% in Sungurlu and 27% in Mecitözü. When the results are evaluated, it is understood that the seminars conducted change the answers given to the questions in the direction of yes.

Anahtar Kelimeler

Cattle raising, Education seminar, Survey, Support
Anonim 2013. Konya-Karaman bölgesi 2014-2023 bölge planı, teknik komite raporları 7, tarım teknik komitesi, hayvansal üretim alt çalışma grubu nihai raporu, http://www.mevka.org.tr/, Mevlana Kalkınma Ajansı (erişim tarihi: 19.11.2018).
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ziraat
Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0003-0636-8212Yazar: Şeyma AYDEMİR (Sorumlu Yazar)Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2019


Makalenin Yazarları
Şeyma AYDEMİR