Yıl 2015, Cilt: 1 Sayı : 38 Sayfalar 175 - 194 2015-06-01
IBRAHIM EDHEM’S NETAYIC-I MUSIKAR NAMED BOOK
İbrahim Edhem Efendi’nin Netâyic-i Mûsikâr İsimli Risâlesi
Mehmet TRAŞÇI
25 261

Thework of Ibrahim Edhem was written in the late 18th century. It is a small book that explained the wrong information about music and astrology. In the book, there is new celestial map and it is exposed music reviews in the century. The risalah point to belong topics like names of note, the works about music, about healing with music. In this article, it was transcribed risalah and submitted to researcher with analysis section
İbrahim Edhem Efendi’nin eseri, XVIII. asrın sonlarında kaleme alınmış, mûsikî ve astroloji ilişkisine dair yanlış bilgilerin eleştirildiği küçük bir risâledir. Eserde yeni sayabileceğimiz bir felek dairesi verilir ve devrin mûsikî anlayışını yansıtan görüşler açıklanır. Risâle, o devre ait perde isimleri, yapılan çalışmalar ve mûsikî ile şifa gibi konularla dikkat çekmektedir. Bu makalede risâlenin transkribesi yapılmış ve inceleme bölümü ile araştırmacılara sunulmuştur

Anahtar Kelimeler

Akpınar, Hüseyin, “İlimler Tasnifinde Mûsikînin Yeri”, İstem, Konya 2005, sa. 5, s. 191- 201.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2015
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2015


Makalenin Yazarları
Mehmet TRAŞÇI