Cilt: 1 Sayı : 20
Şehirleşme-Halk Kültürü İkileminde Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri
PROBLEMS RESULTING FROM THE CONFLICT BETWEEN URBANIZATION AND FOLK CULTURE AND SOME SUGGESTIONS FOR SOLUTION
Ruhi ERSOY

1.4K 129

Bizim burada kısa bir makale çerçevesinde tartışmaya çalışacağımız husus, söz konusu bu süreçte halk hayatının sürdürülebilir varlığı ve bu sayede şehirleşme paradoksunun içinde halk kültürünün bir nebze de olsa kendine ait yaşam alanını oluşturma vasıtasıyla, sosyal çözülme ve kimliksizleşmeye karşı, duruş sergileme durumuyla ilgili olacaktır. Bununla birlikte söz konusu bu süreçte halkbilimi disiplininin işe koşulmasına duyulan ihtiyaca dair ulusal ve uluslar arası bazı gelişmeler ışığında bir değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır
The point that we want to argue in this short article will be about the ability of people’s life to continue to be exist and about the attitude of folk culture against a social disintegration, and a loss of identity by forming a space for itself within the paradox of urbanization. At the same time, in this aforementioned process, I will evaluate in the lights of some national and international progress with regard to the needs to make use of folklore
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Ruhi ERSOY