Yıl 2016, Cilt: 23 Sayı : 4 Sayfalar 0 - 0 2017-03-23
Ekstraadrenal Paraganglioma: Olgu Sunumu Extraadrenal Paraganglioma: Case Report
Bartu BADAK,Enver İHTİYAR,Necdet Fatih YAŞAR
19 261

Öz Özet: Paragangliomalar; ‘karotis body tümörü, glomus tümörü, kemodektoma ve reseptoma’ olarak da isimlendirilen; nadir görülen, yavaş büyüyen, nöroendokrin tümörlerdir. En sık görüldüğü bölgeler; karotis kommunis arter bifurkasyonu, juguler foramen, aortik ark ve retroperitondur. Genellikle benign karakterde olan bu tümörler, malign diferansiasyon da gösterebilmektedirler. Bu yazıda biz aort ve vena cavaya yakın komşulukta bir retroperitoneal paraganglioma olgusunu resimler eşliğinde sunmayı amaçladık. Anahtar Kelimeler: Paraganglioma, glomus tümörü, retroperitoneal Abstract: Paragangliomas are noroendocrine tumors that seens rarely, progress slowly and named also as ‘carotis body tumors, glomus tumors, chemodectoma and reseptoma’. The regions that paragangliomas are usually located are;carotis communis artery bifurcation, juguler foramen, aortic arch and retroperitoneum. These tumors are usually benign characterised but they can show malign diferantiation. In this writing we aimed to present a retroperitoneal paraganglioma case with pictures which located nearby aort and vena cava. Key Words: Paraganglioma, glomus tumor, retroperitoneal

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 23 Mart 2017
Bölüm Olgu Sunumları
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Mart 2017


Makalenin Yazarları
Bartu BADAK
Enver İHTİYAR
Necdet Fatih YAŞAR