Yıl 2012, Bahar Sayfalar - 2012-04-21
European Union-Turkey Relations within the Context of Enlargement Fatigue
Avrupa Birliği’nin Genişleme Yorgunluğu Sürecinde AB-Türkiye İlişkileri
Gönül OĞUZ
19 261

The European Union, which established on the remnants of II. World War, has made a remarable progress within the context of ‘deepening and widening process’. It is not only the Central and Eastern European countries desired to become become part of such a gigantic institution, but Turkey. Therefore, not past in the past but today Turkey aims to integrate with the EU in order to catch up with the Western civilization, which said to be symbolized modernity. However, it is a question mark how how Turkey will be integrated into the EU that is deeply preoccupied with the depening and widening process. Whatsoever, the current debates are directly focused on the enlargement fatigue, which fades away Turkey’s hopes about the membership. The aim of this study is to examine the enlargement policy, with an emphasis placed on the future enlargement prospects following the analysis of Turkey-EU relations in historical context.
II. Dünya savaşının kalıntıları üzerine kurulan Avrupa Birliği’nin (AB) “derinleşme ve genişleme” sürecinde hızlı adımlar atarak bugün geldiği nokta göz kamaştırıcıdır. Böyle bir devasa projenin oluşum süreci içinde yer almak, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin olduğu kadar Türkiye’nin de arzusu olmuştur. Bu nedenle, dün olduğu gibi bugün de, Türk ulusunun AB’ye girme isteği çağdaşlığı temsil ettiği düşünülen Batı toplumundaki uygarlığa erişmeyi amaçlamaktadır. Ancak AB kendi derinleşme ve genişleme süreciyle uğraşırken Türkiye’nin AB ile nasıl bütünleşeceği sorusunu akla getirmektedir. Zaten AB’de mevcut tartışmalar doğrudan genişleme yorgunluğu Batı ile yakından ilgili olup, Türkiye üyelikleri konusunda umutlarını kırmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle Türkiye-AB ilişkileri kısaca incelenecek daha sonra kapsamlı bir şekilde AB’nin genişleme süreci ele alınacak ve gelecek genişlemesi ihtimalleri üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil en
Konular
Yayımlanma Tarihi 21 Nisan 2012
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Nisan 2012


Makalenin Yazarları
Gönül OĞUZ