Sayı : 34
TAM YAĞLI KATI YOĞURT ÜRETİMİNDE SÜT YAĞ ORANININ İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL GRAFİKLERİ İLE İNCELENMESİ
EXAMINE MILK FAT RATIO IN WHOLE FAT SOLID YOGHURT PRODUCTION WITH STATISTICAL QUALITY CONTROL CHARTS
Sami ÖZCAN,Zafer AYKANAT

22 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Ala, D. M. ve İkiz, Y. (2015). Dokuma Üretimi Süresince Oluşan Kumaş Hatalarının Belirlenmesine Yönelik İstatistiksel Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 21, Sayı 7, 282-287.
Sami ÖZCAN,Zafer AYKANAT