TÜRKİYE´DE SİGORTA İŞLETMELERİNİN YATIRIMLARI
TUNCER ASUNAKUTLU
21 261

Öz Risklerin, gelişen teknoloji sonucu çeşitlenmesi ve yapısal anlamda farklılaşması günümüzde sigortaya duyulan ihtiyacı arttırmıştır. Sözkonusu ihtiyacı gidermeye yönelik olarak faaliyet gösteren sigorta işletmeleri, sosyal ve ekonomik alanda birçok fonksiyonu yerine getirmektedirler. Ülkemizde de sigorta sektörü son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Bu çalışma Türkiye´de sigorta işletmelerinin yatırımlarına yönelik bir inceleme sunmayı amaçlamaktadır. Çalışmada sigorta işletmelerinde yatırımların mali görünümü incelenmekte ve yorumlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 25 Temmuz 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Temmuz 2016


Makalenin Yazarları
TUNCER ASUNAKUTLU