Cilt: 1 Sayı : 31
Şerif Mardin’in Sosyal Değişim ve Kültürel Tartışmalarında Modernleşme, İletişim ve Dil Bağlantısı
THE CONNECTION OF MODERNIZATION, AND COMMUNICATION, AND LANGUAGE IN THE DISCUSSIONS OF SERIF MARDIN’S SOCIAL CHANGE AND CULTURAL EVOLUATION
Ali KORKMAZ,İbrahim E. BİLİCİ

1.4K 129

Şerif Mardin, uzun yıllar yurt dışında sosyolojik çalışmalar yapmıştır. Kendisini 'toplum mühendisi' olarak tanımlamaktadır. Osmanlı’dan itibaren bölge toplumunu yakından inceleyen Mardin, genel olarak modernleşme eksenli düşünmüştür. Yapıtlarında Türkiye'nin modernleştirilmesine yoğun bir şekilde vurguda bulunur. Değişen, dönüşen toplumda, yeni fikirlerin yaşam pratiklerinin yayılması için, kitle iletişim araçlarına ihtiyaç vardır. Kitle iletişim araçları üzerinden yeni fikirler ve çağdaş yaşam tarzının topluma yayılması gerekmektedir. Sosyal değişime sık sık vurguda bulunan Şerif Mardin, sosyal değişim ile geleneksel toplum yapısından modern toplum yapısına geçişi anlatmaktadır. Türk halkının sosyo-kültürel yapısını inceleyen Mardin, yumuşak geçişin zor olduğu kanaatiyle, hızlı bir geçişin mümkün olduğu düşüncesindedir. Bu araştırmada Mardin’in basın tarihi ile ilgili yazdıkları ve kültürel gelişim, dil, aydın, gibi başlıca kavramları incelenmiştir
Serif Mardin is a sociolog who has dealt with sociologic research in various countries abroad for years. He describes himself as ‘a community engineer’. Mardin who examined regional communities closely since Ottoman reign, has generally focused on modernization while thinking. In his works, he also focuses on modernization of Turkey and thinks that there is a great need for mass media communication tools in order to distribute living practises of new concepts in a changing and transforming society. It is required that new opinions and innovative life styles are to be spreaded over the society. Mardin who often emphasizes social coverting, has been explaining the transformation from traditional structure of community to the modern structure of community by means of social transition. He also analyses socio-cultural structure of Turkish society so he thinks that rapid transition is possible as gentle transitions always create troubles. In this paper, Mardin’s publications regarding with history of Turkish Press and, concepts of cultural development, language, intellectual were examined
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Ali KORKMAZ,İbrahim E. BİLİCİ
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.