Yıl 2016, Cilt: 30 Sayı : 40 Sayfalar 93 - 119 2016-09-01
Legal Dimension Of Product Placement: An Evaluation On The U.S., EU Countries And Turkey
Ürün Yerleştirme Uygulamasının Hukuki Boyutu: ABD, Avrupa Ülkeleri Ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme
Fikret YAZICI
17 261

Anahtar Kelimeler

Al-Kadi, Tara. “Product Placement: A Booming Industry in Search of Appropriate Regulation”, Journal of Marketing Research & Case Studies, Vol. 2013, p.1- 13.
Birincil Dil
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 2016/1
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2016/1


Makalenin Yazarları
Fikret YAZICI