Yıl 2008, Cilt: 1 Sayı : 25 Sayfalar 141 - 171 2008-12-01
THE EFFECTS OF ORGANIZATIONAL SUPPORT, SOCIAL SUPPORT AND WORK/FAMILY CONFLICTS ON LIFE SATISFACTION
Örgütsel Destek, Sosyal Destek ve İş/Aile Çatışmalarının Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkileri
Mahmut AKIN
24 261

In this research the effects of organizational and social support on work/family conflict are evaluated. The direct and indirect effects of social and organizational support on life satisfaction are also evaluated. The Research was conducted on the nurses who work over nights frequently. Nurses have great potential for work-family conflict because of night works. The results indicate that there is a negative relationship between organizational support and work-family conflict. It is also shown that organizational and social support has a positive relationship with life satisfaction. In addition, there is a negative relationship between work/family conflict and life satisfaction
Bu araştırmada örgütsel ve sosyal desteğin iş/aile çatışmaları üzerindeki etkileri, ayrıca sosyal ve örgütsel desteğin yaşam tatmini üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Araştırma, sıklıkla gece nöbetlerine kaldıklar için yüksek iş/aile çatışması potansiyeline sahip olan hemşireler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, örgütsel desteğin iş -aile çatışması ile negatif yönlü, örgütsel ve sosyal desteğin yaşam tatmini ile pozitif yönlü bir ilişkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca iş /aile çatışmalarının yaşam tatmini ile negatif yönlü bir ilişkisinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Abramis, David, Effects of Different Sources of Social support and Social Conflict on Emotional Well-Being , Basic & Applied Social Psychology, 6(2), pp111-129, 1985.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2008
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2008


Makalenin Yazarları
Mahmut AKIN