Yıl 2013, Cilt: 1 Sayı : 1 Sayfalar 17 - 34 2013-08-01
YAPISAL VE PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRMENİN İŞYERİ NEZAKETSİZLİĞİ VE TÜKENMİŞLİĞE ETKİSİ
Sema POLATCI,Fatih ÖZÇALIK
19 261

Öz Bu çalışma, güçlendirmenin iki türü olan yapısal ve psikolojik güçlendirme, işyeri nezaketsizliği ve tükenmişlik değişkenleri arasındaki ilişki ve etkileri belirlemek amacıyla tasarlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda geliştirilmiş olan araştırma modeli ile hem değişkenler arasındaki ilişki ve etkiler; hem de işyeri nezaketsizliğinin, güçlendirme türlerinin tükenmişlik üzerindeki etkisindeki aracılık rolü incelenmiştir. Araştırma modelini test etmek amacıyla, Çorum'daki bankalarda görev yapan 171 çalışandan elde edilen verilere hiyerarşik regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda yapısal ve psikolojik güçlendirmenin tükenmişliği negatif, yapısal güçlendirmenin işyeri nezaketsizliğini negatif ve işyeri nezaketsizliğinin tükenmişliği pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca yapısal güçlendirmenin tükenmişliğe etkisinde işyeri nezaketsizliğinin aracılık rolü üstlendiği de belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler: Yapısal Güçlendirme, Psikolojik Güçlendirme, Güçlendirme, İşyeri Nezaketsizliği, Tükenmişlik

Anahtar Kelimeler

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya Kitabevi.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2013
Bölüm Makale
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ağustos 2013


Makalenin Yazarları
Sema POLATCI
Fatih ÖZÇALIK