Yıl 2017, Cilt: 18 Sayı : 1 Sayfalar 47 - 74 2017-06-08
ÜRÜN GELİŞTİRME EKİP YAPISININ ÜRÜN GELİŞTİRME ZAMANI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OTOMOTİV YAN SANAYİİNDE BİR SAHA ARAŞTIRMASI
Aytaç YILDIZ,A. Yeşim YAYLA
29 261

Öz Bu çalışmada, otomotiv yan sanayiinde faaliyet gösteren firmalarda, ürün geliştirme ekip yapısının ürün geliştirme performansı üzerindeki etkilerini ortaya koyabilmek amacıyla bir anket çalışması yapılmıştır. Araştırma verilerinin elde edilmesi amacıyla hazırlanan anket, İstanbul ve Gebze’de faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli 51 firmaya uygulanmıştır. Anketten elde edilen veriler SPSS istatistik programında faktör, güvenilirlik, korelasyon ve regresyon analizi ile değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, ürün geliştirme ekibinin yapısının bileşenleri olan; çapraz fonksiyonel ekipler, ekip üyelerinin ortak konumlandırılması, yetkilendirilmiş ekip ve ekip kararlılığının, ürün geliştirme performansını pozitif yönde ve anlamlı bir şekilde etkilediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler

Ürün Geliştirme Performansı, Ekip Yapısı
Akgun, A.E. and Lynn, G.S. (2002). Antecedents and Consequences of Team Stability on New Product Development Performance. Journal of Engineering and Technology Management, 19, 263–286.
Birincil Dil
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 2017-1
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2017-1


Makalenin Yazarları
Aytaç YILDIZ
A. Yeşim YAYLA