Cilt: 8 Sayı : 2
ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN TATMİN VE DAVRANIŞSAL NİYET ÜZERİNE ETKİSİ: NİĞDE İLİNDEKİ SÜPERMARKETLER ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
THE EFFECT OF PERCEIVED SERVICE QUALITY ON SATISFACTION AND BEHAVIOURAL INTENTIONS: AN EMPIRICAL STUDY ON SUPERMARKETS IN NIGDE
Esen GÜRBÜZ,Arzum BÜYÜKKEKLİK,Mutlu Yüksel AVCILAR,Murat TOKSARI

1.4K 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Esen GÜRBÜZ,Arzum BÜYÜKKEKLİK,Mutlu Yüksel AVCILAR,Murat TOKSARI