Yıl 2012, Cilt: 1 Sayı : 1 Sayfalar 796 - 806 2012-01-01
BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜNÜN TEMELLERİ SEMAVİ DİNLERİN ORTAK HÜKÜMLERİ
Mehmet Faik Yılmaz
9 261

Öz Bulunduğumuz bu topraklarda yaşayan insanlar, farklı dinlerin ve kültürlerin etkisi altında gelişmiş olan bir medeniyetin mensuplarıdır. Bu sebeple bu topraklarda yaşayan insanların oluşturduğu kültür de aynı kaynaktan beslenmektedir. Biz bu tebliğimizde Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an’ı Kerim’de yer alan ortak emir ve yasakları karşılaştırmalı olarak işleyeceğiz. Kur’an-ı Kerim tüm insanlığa hitap eden İlahi bir kitap olması hasebiyle O’nun, önceki kitapları tamamlama ve tasdik etme özelliği de vardır. Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an’ı Kerim aynı kaynaktan gelen kutsal kitaplardır. Ortak emir ve yasaklar ihtiva etmektedirler. Hz. Muhammed’in -aksine bir hüküm gelmediği müddetçekendinden önceki peygamberlerin şeriatlerini aynen tatbik etmiş olması, bir tesadüf değildir. Kur’an’ı Kerim bu konuda Müslümanlara şöyle hitap eder. “Allah size sınırlarını bildirmeyi ve sizi sizden evvel geçenlerin yollarına hidayet etmeyi ister.” Nisa 4/26. İslam, hiç şüphesiz, hakikat kime ait olursa olsun kabullenmekte beis görmeyecek olgunlukta bir düşünme tarzı önerir. “Hikmet müminin yitiğidir. Onu nerede bulsa alır” hadisi, bunun en güzel örneğidir. Kur’an’ı Kerim, kendinden önceki peygamberleri zikrettikten sonra Hz. Muhammed’e de şu şekilde hitapta bulunur: “Onlar Allah’ın hidayet ettiği kimselerdir. Öyleyse sen de onların gittikleri yola tabi ol’’ Enam 6/90. Gerçekten Kuran’ı Kerim’in bir ayetinde bir peygamber veya bir hakim tarafından tebliğ edilmiş olan bir kaidenin, başka bir ayette, İslam cemaati için de bir vecibe olarak kabul edildiğini müşahede ederiz. “Ey Ehli Kitap! Bizim ve sizin için aynı olan bir kelimeye gelin (ve birleşin). Allah’tan başka bir şeye tapmayalım…” Al-i İmran 3/64 ayeti de hakikati yüceltmede farklı dinlerin bir asgari müşterek tespit ederek ortak bir davranış geliştirmesi amacına vurgu yapmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de ve Kitab-ı Mukaddes’te yer alan ortak emirlerden bazılarının yalnızca başlıklarını buraya alalım: Abdest, Gusül, Kadınlara Ait Haller, Kadınların Örtünmesi, Namaz, Zekât, Oruç, Hac, Kurban, Nikâh, Talak, Borçlanma, Faiz, Rüşvet, Hırsızlık, Yenmesi haram olan şeyler vb.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2012
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2012


Makalenin Yazarları
Mehmet Faik Yılmaz