Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı : 1 Sayfalar 79 - 96 2018-04-30
CONTRIBUTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS TO THE PROVINCIAL ECONOMY: CUMHURIYET UNIVERSITY EXAMPLE / Üniversite Öğrencilerinin Bulundukları İl Ekonomisine Katkıları: Cumhuriyet Üniversitesi Örneği
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BULUNDUKLARI İL EKONOMİSİNE KATKILARI: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ / Contributions Of University Students To The Provincial Economy: Cumhuriyet University Example
Necati Alp ERİLLİ
15 261

Anahtar Kelimeler

Adıgüzel, O. ve Sönmez, Ö. (2013). Üniversite-Sanayi-Kent Etkileşimi Ve Bir Markalaşma Stratejisi Olarak: Bilim Kent Uygulamaları ve Isparta Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (18), 279-307.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2018
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALELERİ
Yazarlar Orcid : 0000-0001-6948-0880Yazar: Necati Alp ERİLLİ (Sorumlu Yazar)Kurum: Cumhuriyet Üniversitesi / Ekonometri BölümüÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2018


Makalenin Yazarları
Necati Alp ERİLLİ